شرکت آنالیزی نانو مواد صبا
  • رعایت استاندارهای آنالیزی
  • دقت در آنالیزگیری هر آنالیز
  • سرعت در انجام هر آنالیز
  • پشتیبانی در ساعات کاری
  • قیمت: 600000.0

  • دانلود فرم آنالیز

فرمت پاسخگویی

▪ فایل پی دی اف نتایج (.pdf) (حاوی نمودار TIC دریافت شده از دستگاه، گزارش جستجوی کتابخانه ای NIST و جدول ترکیب درصد پیک های گزارش شده (Percent report))

مقالات پیشنهادی

بخش مقالات، محلی است که مطالبی در زمینه شیمی و علوم مرتبط با آن به صورت مقاله منتشر می‌شود. این بخش می‌تواند برای افزایش دانش و آگاهی عمومی در زمینه شیمی، همچنین بهبود روند تحقیقات و توسعه در این حوزه مفید باشد.