شرکت آنالیزی نانو مواد صبا
  • رعایت استاندارهای آنالیزی
  • دقت در آنالیزگیری هر آنالیز
  • سرعت در انجام هر آنالیز
  • پشتیبانی در ساعات کاری
  • قیمت: 320000.0

  • دانلود فرم آنالیز

فرمت پاسخگویی

▪ فایل پی دی اف یا اکسل نتایج (.pdf/.xls)

▪ (این بخش به صورت جداگانه در ایمیل پیوست می شود.)

مقالات پیشنهادی

بخش مقالات، محلی است که مطالبی در زمینه شیمی و علوم مرتبط با آن به صورت مقاله منتشر می‌شود. این بخش می‌تواند برای افزایش دانش و آگاهی عمومی در زمینه شیمی، همچنین بهبود روند تحقیقات و توسعه در این حوزه مفید باشد.